Rada Budowy Nr 1

Pierwsza Rada Budowy odbyła się dnia 19 stycznia 2018 r. Wykonawca firma  BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o. o. jest w trakcie kompletowania dokumentów oraz opracowywania wniosków materiałowych. Przygotowywane są także dokumenty geodezyjne „stanu zerowego” DW 751 oraz DW 752.