Zaawansowanie prac w okresie od 27.10.2017 r. do 31.01.2018 r.

Firma Budromost Starachowice Sp. z o. o. podczas realizacji inwestycji pn. ,,DW 752 Podgórze-Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn-Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” w okresie od 27.10.2017r. do 31.01.2018 r.:
–   wykonała prace związane z wycinką drzew bez karczowania pni na poniżej wymienionych odcinkach budowy:
a) budowa małego ronda na skrzyżowaniu DW 751 i DW 752,
b) budowa drogi DW 751 na odcinku od km 16+593 – 17+141,50 oraz od km 17+141,50 do km 18+813,34,
c) budowa drogi DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do km 13+975,50,
–   wytyczyła oś nowej drogi DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do km 13+975,50,
–   wykonała prace związane z karczowaniem pni na w/w odcinkach.