Zaawansowanie prac w styczniu

Wykonawca firma BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o. o. jest w początkowej fazie realizacji kontraktu. Prowadzi prace związane z:
– organizacją zaplecza budowy, jej oznakowaniem, oraz monitoringiem,
– przygotowywaniem dokumentów geodezyjnych „stanu zerowego” DW 751 oraz DW 752,
– inwentaryzacją ogrodzeń przewidzianych do rozbiórki oraz przestawień zgodnie z założeniami kontraktu.
Ponadto Wykonawca jest w trakcie kompletowania dokumentów oraz opracowywania wniosków materiałowych.