Zaawansowanie prac w okresie od 01.03.2018 r. do 28.03.2018 r.

Firma Budromost Starachowice Sp. z o. o. podczas realizacji inwestycji pn. ,,DW 752 Podgórze-Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn-Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” w okresie od 01.03.2018r. do 28.03.2018 r.:
– wznowiła prace i rozpoczęła wykonywanie kanalizacji deszczowej na DW 752, kanalizacji teletechnicznej na DW 751 jak i również wykonała roboty ziemne związane ze zdjęciem warstwy humu su w km 16+440,00 do km 17+130,00 str. prawa.
Opady śniegu i ujemne temperatury zmusiły wykonawcę do przerwania robót.