Zaawansowanie prac w okresie od 01.04.2018 r. do 23.04.2018 r.

Firma Budromost Starachowice Sp. z o. o. podczas realizacji inwestycji pn. ,,DW 752 Podgórze-Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn-Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” w okresie od 01.04.2018 r. do 23.04.2018 r.:
– wykonała prace związane ze zdjęciem humusu na drodze wojewódzkiej nr 752 od km 11+417,57 – 13+975,50 str. P,
– kontynuowała prace związane z przebudową branży teletechnicznej w km 16+440 – 17+141,50 str. P,
– kontynuowała prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej nr 752,
– rozpoczęła przestawianie istniejących ogrodzeń do granicy pasa drogowego na drodze wojewódzkiej nr 751 oraz 752.