Zaawansowanie prac w okresie od 01.05.2018 r. do 21.05.2018 r.

Firma Budromost Starachowice Sp. z o. o. podczas realizacji inwestycji pn. ,,DW 752 Podgórze-Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn-Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” w okresie od 01.05.2018r. do 21.05.2018 r.:
– wykonała prace związane z wykonaniem przepustów pod zjazdami zarówno na DW751 jak i DW 752,
– rozpoczęła roboty ziemne związane z wykonywaniem rowów przydrożnych na DW 751 i DW 752,
– wykonała prace związane z uzupełnieniem nawierzchni w miejscach odejść od wpustów drogowych na DW 751,
– wykonała prace związane z frezowaniem istniejącej nawierzchni oraz ułożyła warstwę wyrównawczą z MMA na DW 751 w km 17+141 do km 18+813,31,
– kontynuowała prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej nr 752,
– kontynuowała przestawianie istniejących ogrodzeń do granicy pasa drogowego na drodze wojewódzkiej nr 751 oraz 752.