Rada Budowy nr 5

W dniu 25 maja 2018 roku obyła się Rada Budowy nr 5. Tematem rady było umówienie postępu prac budowlanych wykonanych w miesiącu kwietniu oraz zatwierdzenie planu prac na kolejne miesiące maj i czerwiec 2018 r.

Postęp robót wykonanych w miesiącu kwietniu:
– Wykonawca kontynuował wykonywanie kanalizacji deszczowej na DW 752.
– Zakończył prace związane ze zdjęciem humusu na DW 751 w km 17+141,50 – 18+813,31 str. P,
– Zakończył prace związane ze zdjęciem warstwy humusu a DW 752 w km 11+417,00 – 13+975,50 str. P,
– Wykonawca również rozpoczął wykonanie rowów na DW 752 w km 13+300 – 13+515,00 str. P,
–  rozpoczął wykonywanie przepustów pod zjazdami na DW 751 oraz DW 752.

Plan prac na miesiąc maj oraz czerwiec 2018 r.:
– planowane jest wykonanie frezowania nawierzchni na DW 751 w km 17+141,50 – 18+813,31,
– wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w km 17+141,50 – 18+813,31,
– wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w km 18+050,00 – 18+813,31,
– planowane jest zakończenie kanalizacji deszczowej na DW 752 oraz rozpoczęcie kanalizacji deszczowej na DW 751 w km 16+400 – 16+966.
– przewidziane jest rozpoczęcie prac przy stabilizacji pasa drogowego od dnia 10.05.2018r.,
– kontynuowanie prac związanych z przestawianiem istniejących ogrodzeń do granic pasa drogowego w miejscach kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
– planowane jest również zdjęcie humusu w km 17+141,50 – 18+813,31 str. L przed rozpoczęciem wykonywanie poszerzeń na w/w odcinku po str. P.