Rada Budowy nr 7

W dniu 27 lipca 2018 roku obyła się Rada Budowy nr 7. Tematem rady było umówienie postępu prac budowlanych wykonanych w miesiącu czerwcu oraz zatwierdzenie planu prac na kolejne miesiące lipiec i sierpień 2018 r.

Postęp robót wykonanych w miesiącu czerwcu:
– Wykonawca wykonał konstrukcję poszerzeń na DW 751 w km 17+141,50 – 18+813,3,
– Rozpoczął wykonywanie nasypów pod chodnik na DW 751 w km 17+141,50 – 18+813,31 str. L,
– Wykonał roboty ziemne związane ze zdjęciem humusu oraz wykonaniem rowu wraz z umocnieniem na DW 752 w km 12+200 – 13+515,00 str. L,
– Wykonawca kontynuował prace związane z remontem mostu na DW 751 w km 16+335,00,
– Wykonawca rozpoczął prace na 2 odcinkach chodnika w miejscowości Krajno,
– Wykonano również kanał deszczowy z rur śr. 600 mm na DW 751 w km 16+435,00 – 16+967,00,
– Kontynuowana była również stabilizacja pasa drogowego oraz prace związane z przestawieniem istniejących ogrodzeń do granicy pasa drogowego.

Plan prac na miesiąc lipiec oraz sierpień 2018 r.:
– Planowana jest kontynuacja wykonywania poszerzeń jezdni oraz nasypów pod chodnik na DW 751 w km 17+141,50 – 18+813,31 str. L,
– Wykonanie warstwy wyrównawczej na DW 751 w km 16+593,00 – 17+141,50,
– Rozpoczęcie wykonywania umocnienia rowu na DW 751 w km 17+141,50 – 18+813,31 str.P,
– Planowana jest kontynuacja umocnienia skarp płytami ażurowymi na DW 752,
– Kontynuacja prac związanych z remontem mostu na DW 751 w km 16+335,00 oraz robót wodociągowych na skrzyżowaniu DW 751 oraz DW 752,
– Również kontynuowane będą roboty kanalizacyjne na I odcinku chodnika w miejscowości Krajno,
– Kontynuowana będzie także stabilizacja pasa drogowego oraz prace związane z przestawieniem istniejących ogrodzeń do granicy pasa drogowego.