Zaawansowanie prac w okresie od 01.10.2018 r. do 22.10.2018 r.

Firma Budromost Starachowice Sp. z o. o. podczas realizacji inwestycji pn. ,,DW 752 Podgórze-Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn-Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” w okresie od 01.10.2018 r. do 22.10.2018 r.:
– wykonała podbudowę na DW 751 w km 16+440 do 16+593 oraz na w/w odcinku ułożyła warstwę podbudowy z MMA,
– kontynuowała prace związane z wykonaniem warstwy podbudowy z MCAS na DW 752 oraz zostały ułożone tam warstwy asfaltowe (podbudowa gr. 8 cm oraz warstwa wiążąca gr. 6 cm),
– prowadziła prace związane z budową chodnika na DW 752 w msc. Krajno.